Postopek

Vrednotenje in priznavanje že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc poteka po vnaprej določenih standardiziranih postopkih, sam proces je ves čas podprt z informiranjem in svetovanjem, poteka pa po naslednjih korakih:

  • ugotavljanje,
  • dokumentiranje,
  • ocenjevanje in
  • certificiranje.
image/svg+xml
Gradiva in dokumenti
Pomembni slovenski in evropski dokumenti, strokovni članki in aktualna zakonodaja s področja vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.
Orodjarna

Izbrana orodja za ugotavljanje, dokumentiranje in vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

Slovar najpogosteje uporabljenih pojmov s področja vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja.

Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si