Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

AKREDITACIJA (PRIZNAVANJE) PREDHODNEGA ZNANJA IN UČENJA

Zajema postopke, v katerih je predhodnemu učenju uradno priznana določena vrednost v razmerju do dogovorjenega standarda znanj in spretnosti. Proces priznavanja podeli ocenjenim spretnostim in sposobnostim neko vrednost.

Vir: Terminološki slovar o preverjanju in ocenjevanju (delovno gradivo, 4.1.2006)AKREDITACIJA UČNIH IZIDOV

Je proces v katerem uradno pooblaščeno telo na podlagi ocenjevanja učnih izidov in/ali kompetenc, ki poteka s pomočjo različnih metod, priznava kvalifikacije, enakovrednost učnih izidov in kreditne točke. V nekaterih primerih akreditacija predstavlja evalvacijo kakovosti izvajalske organizacije ali programa kot celote. 

Vir: UNESCO, 2012


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si