Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

POTRJEVANJE UČNIH IZIDOV

Potrditev s strani odgovornega telesa, da so bili učni izidi (znanje, spretnosti in/ali kompetence), ki jih je posameznih pridobil v formalnem, neformalnem ali informalnem okolju, ocenjeni glede na vnaprej določene kriterije in ustrezajo zahtevam standardov potrjevanja. Potrjevanju običajno sledi certificiranje. 

Vir: CEDEFOP
 PREDHODNO PRIDOBLJENO ZNANJE

Znanje, spretnosti in kompetence pridobljene v preteklem usposabljanju ali v izkustvenih situacijah, ki ni priznano.

Vir: CEDEFOP

 

Predhodno učenje/znanje zajema vse znanje in spretnosti, ki si jih je posameznik pridobil v izobraževalnem sistemu, pri plačanem in neplačanem delu, pri organizacijskih dejavnostih, v družinskem življenju in v najširšem družabnem življenju. Z drugimi besedami - pokriva formalno izobraževanje, neformalno in priložnostno učenje oz. na tak način pridobljeno znanje.

Vir: Terminološki slovar o preverjanju in ocenjevanju (Delovno gradivo ACS, 4. 1. 2006)PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ

Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij je postopek certificiranja, ki omogoča formalno priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc. Ureja ga Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. V postopku preverjanja in potrjevanja pridobi kandidat nacionalno poklicno kvalifikacijo.

Vir: Andragoški center SlovenijePRIZNAVANJE

Priznavanje/certificiranje

Zadnja faza postopka vrednotenja, ki se neposredno povezuje s priznavanjem ugotovljenega, dokumentiranega in ocenjenega znanja, spretnosti in kompetenc posameznika. Najpogosteje gre za pridobitev formalne kvalifikacije (ali delne kvalifikacije) s pomočjo sumtivnega ocenjevanja, ki ga izpelje za to pristojni (akreditiran) organ oziroma izvajalec.

Vir: European guidelines for validatin non-formal and informal learning, CEDEFOP, 2015.PRIZNAVANJE UČNIH IZIDOV

Je proces podeljevanja uradnega statusa učnim izidom oz. kompetencam, ki lahko vodijo do priznanja njihove vrednosti v družbi.

Vir: UNESCO guidelines for the recognition, validation and accreditation of the outcomes of non-formal and informal learning, 2012


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si