Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

PRIZNAVANJE

Priznavanje/certificiranje

Zadnja faza postopka vrednotenja, ki se neposredno povezuje s priznavanjem ugotovljenega, dokumentiranega in ocenjenega znanja, spretnosti in kompetenc posameznika. Najpogosteje gre za pridobitev formalne kvalifikacije (ali delne kvalifikacije) s pomočjo sumtivnega ocenjevanja, ki ga izpelje za to pristojni (akreditiran) organ oziroma izvajalec.

Vir: European guidelines for validatin non-formal and informal learning, CEDEFOP, 2015.


Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si