Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

OCENJEVANJE

Proces ugotavljanja posameznikovega znanja, spretnosti in kompetenc glede na prej določena merila. Ocenjevanju navadno sledita vrednotenje in potrjevanje. V literaturi se izraz ocenjevanje po navadi nanaša na ugotovitve glede metod in izvajalcev izobraževanja pa se pogosteje uporablja izraz evalvacija.

Vir: Temeljni pojmi poklicnega in strokovnega izobraževanja, Muršak, 2012.

 

Ocenjevanje je faza pri kateri se posameznikovi učni dosežki primerjajo s specifičnimi referenčnimi točkami oz. standardi znanj. Gre za evalvacijo dokazil, ki jih je posameznik zbral v fazi dokumentiranja. Ocenjevanje je nujno potrebno, če želimo doseči kredibilnost postopkov vrednotenja.

Vir: European guidelines for validatin non-formal and informal learning, CEDEFOP, 2015.
 


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si