Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

CERTIFICIRANJE

Zadnja faza postopka vrednotenja, ki se neposredno povezuje s priznavanjem ugotovljenega, dokumentiranega in ocenjenega znanja, spretnosti in kompetenc posameznika. Najpogosteje gre za pridobitev formalne kvalifikacije (ali delne kvalifikacije) s pomočjo sumtivnega ocenjevanja, ki ga izpelje za to pristojni (akreditiran) organ oziroma izvajalec.

Vir: European guidelines for validatin non-formal and informal learning, CEDEFOP, 2015.CERTIFIKAT

Je listina o nacionalni poklicni kvalifikaciji.

Vir: Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, CPI, maj 2006, str. 13.

 

Certifikat je sredstvo s katerim so zabeleženi dosežki, npr. konca izobraževanja.

Vir: CEDEFOP.

 

Certifikat je nacionalno veljavna listina, s katero se dokazujejo poklicne kvalifikacije po tem zakonu, ne pa poklicna ali strokovna izobrazba.

Vir: Zakon o NPK.


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si