Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

SOK – SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. Sestavlja ga 10 ravni. Namenjen je vsem, ki se želijo seznaniti z raznoliko izbiro izobrazb in kvalifikacij v Sloveniji, kakor tudi preveriti medsebojno primerljivost različnih kvalifikacij. Preko SOK se preverja, katera raven v evropskem ograodju kvalifikacij (EOK) oz. evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) dosega pridobljena izobrazba ali kvalifikacija.

Vir: Slovensko ogrodje kvalifikacijSTANDARD

Je pričakovanje, obveznost, zahteva oziroma pričakovana norma. Ločiti je mogoče med:

  • izobraževalnim standardom v obliki zapisa učnih ciljev, vsebine kurikula, vstopnih pogojev kot virov, ki jih je potrebo zagotoviti za doseganje učnih ciljev;
  • poklicnih standardov v obliki zapisa aktivnosti in nalog oziroma znanj, spretnosti in kompetenc zahtevanih za določen poklic;
  • standardi ocenjevanja v obiki zapisov učnih ciljev, ki jih je potrebno ocenjevati, ravni zahtevnosti, ki naj bi jo posameznik dosegel ter uporabljene metodologije;
  • standardi vrednotenja v obliki zapisov učnih rezultatov, ki se ocenjujejo, uporabljene metodologije ocenjevanja ter ravni zahtevnosti, ki naj bi jo posameznik dosegel;
  • standard certificiranja v obliki zapisa veljavnih pravil za pridobitev certifikata ali diplome ter podeljenih pravic.

Vir: CEDEFOP SUMATIVNO OCENJEVANJE

Proces ocenjevanja kandidatovih dosežkov specifičnega znanja, spretnosti in kompetenc ob določenem času.

Vir: CEDEFOPSVETOVANJE

Svetovanje obsega bolj poglobljeno vodenje kandidata skozi vse faze ugotavljanja in priznavanja neformalno in priložnostjo pridobljenega znanja. Svetovalec pomaga odraslemu, da evidentira in ovrednoti svoje znanje, spretnosti in kompetence, pridobljene po različnih poteh ter ga motivira in spodbuja, da je dejaven v tem procesu. Svetovanje je pomembno tudi glede razumevanja prednosti in koristi vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja. 

Vir: Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih, ACS, 2013


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si