Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

UGOTAVLJANJE

Ugotavljanje je prva faza postopka vrednotenja, ki jo Priporočila sveta z dne 20. decembra 2012 poimenujejo opredelitev učnih rezultatov posameznika, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem. 

Vir: Priporočila sveta z dne 20. decembra 2012, EK.

 

V tej fazi posameznik sam ali v sodelovanju s strokovnim sodelavcem ugotavlja, katero znanje in spretnosti že ima in jih je pridobil po neformalnih in priložnostnih poteh izobraževanja in učenja. 

Vir: Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih, ACS, 2013.

 

Proces vrednotenja se nujno prične z ugotavljanjem znanja, spretnosti in kompetenc, s pomočjo katerega se posameznik zave predhodno pridobljenih učnih dosežkov. Ta faza je ključnega pomena v postopku vrednotenja, saj se učni dosežki posameznikov razlikujejo, tudi okolja, v katerih so jih posamezniki pridobili, se med seboj razlikujejo: doma, na delovnem mestu, preko prostovoljstva. Za mnoge je ugotavljanje tovrstnih znanj in zvišanje pomena o njihovi vrednosti pomemben del procesa vrednotenja.

Vir: European guidelines for validatin non-formal and informal learning, CEDEFOP, 2015.


Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si