Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

INFORMALNO (PRILOŽNOSTNO) UČENJE

Je namerna, vendar manj organizirana in strukturirana ter neinstucionalizirana učna aktivnost. Poteka v vsakdanjem življenju, v domačem okolju, na delovnem mestu itn. Te aktivnosti usmerja učeči se posameznik sam, družina oz. socialno okolje, v katerem potekajo.

Vir: Kurikul na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju, CPI, maj 2006, str. 14

 

Informalno (priložnostno) izobraževanje je proces, ki poteka vse življenje, pri katerem vsak oblikuje svoja stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanja iz vsakodnevnih izkušenj, izobraževalnh vplivov in virov iz svojega okolja, v družini, v skupnosti, pri delu in igri, iz javnih občil. (Povzeto po Unesco Terminologiji, 1991)

Vir: Terminološki slovar o preverjanju in ocenjevanju (delovno gradivo, 4.1.2006)INFORMIRANJE

Informiranje se lahko na splošno opredeli kot dejavnost, v kateri daje strokovni delavec kandidatu vse poglavitne informacije, ki podpirajo in usmerjajo izpeljavo posamezne faze ugotavljanja in priznavanja neformalno in priložnostjo pridobljenega znanja. Informiranje lahko poteka tudi v nasprotni smeri, od kandidata k strokovnemu delavcu, saj ta seznanja z informacijami tudi strokovnega delavca, kaj je že naredil in kaj še načrtuje.

Vir: Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih, ACS, 2013


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si