Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

DEKLARATIVNE METODE VREDNOTENJA

Deklarativne metode so vse tiste metode, ki omogočajo posamezniku opraviti refleksijo o njegovem učenju. Zmožnost kritičnega razmisleka o učni dejavnosti je pomembna zato se uporablja v povezavi z drugimi metodami, ki omogočajo vključitev tovrstne evalvacije. 

Vir: CEDEFOPDIGITALNE ZNAČKE (OPEN BADGES)

Digitalne značke zagotavljajo informacije o preverljivih učnih dosežkih, spretnostih, kompetencah in drugih kvalitetah odraslih. So preverljive, prenosljive digitalne značke z metapodatki o kompetencah in učnih dosežkih posameznika. Omogočajo tudi spletno deljenje.

Vsaka digitalna značka ima svojo grafično obliko, informacije o znački, podatke o prejemniku in izdajatelju ter morebitna podporna dokazila. Vse navedene informacije so del oblikovane digitalne značke, ki se jo lahko deli kot del življenjepisa posameznika ali kot samostojno, preko svetovnega spleta. Digitalne značke se uporabljajo v okviru različnih organizacij – neprofitnih, delodajalcev, izobraževalcev in na vseh ravneh.

Vir: Open BadgesDODATNA KVALIFIKACIJA

Dodatna kvalifikacija je kvalifikacija, ki dopolnjuje usposobljenost posameznika na doseženi ravni na določenem strokovnem področju ter je vezana na potrebe trga dela. Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Ur. L. št. 104/2015) določa, da lahko Vlogo za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK vloži delodajalec, skupina delodajalcev ali Zavod RS za zaposlovanje. Dodatna kvalifikacija se umesti v SOK za obdobje petih let, postopek podaljšanja je enak postopku za umestitev.

Vir: Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacijDOKUMENTIRANJE

Dokumentiranje učnih rezultatov posameznika, pridobljenih z neformalnim in priložnostnim učenjem je druga faza postopka vrednotenja. 

Vir: Priporočila sveta z dne 20. decembra 2012, EK.

 

V tej fazi posameznik sam, ali v sodelovanju s  strokovnim sodelavcem zbira dokazila o znanju, spretnostih in kompetencah, ki jih je pridobil neformalno in priložnostno.

Vir: Priporočila sveta z dne 20. decembra 2012, EK; Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih, ACS, 2013.

 

Dokumentiranje sledi fazi ugotavljanja vključuje zbiranje dokazil o učnih dosežkih posameznika.  Dokazila se lahko oblikujejo v portfolijo, ki vključuje tudi življenjepis posameznika in zgodovino razvoja njegove kariere, postopki vrednotenja pa temeljijo na raznolikih dokazilih, npr. potrdila, izdelki, demonstracije praktičnega dela,…

Vir: European guidelines for validatin non-formal and informal learning, CEDEFOP, 2015.


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si