Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

ZAPOSLJIVOST

Je kombinacija dejavnikov, ki posamezniku omogočajo napredek pri iskanju zaposlitve oziroma zaposlitev, ohranjati zaposlitev  oziroma napredek v njegovi karieri. Zaposljivost posameznika je odvisna od:

  1. osebnih kvalitet (vključno s primernostjo znanj in spretnosti);
  2. načina, na katerega so kvalitete posameznika predstavljene na trgu dela;
  3. okoljskega in socialnega konteksta (spodbud in priložnosti za posodabljanje in vrednotenje njihovih znanj in spretnosti) in
  4. ekonomskega konteksta.

Vir: CEDEFOPZBIRNA MAPA (MAPA UČNIH DOSEŽKOV, PORTFOLIJO)

Pri opredelitvi navedenih pojmov smo zajeli najširšo opredelitev teh, ki zajema temeljne značilnosti uporabe navedenih dokumentov za različne namene – diagnostičnega preverjanja ob vstopu v izobraževanje ali po zaključku tega ter formativnega preverjanja med procesom izobraževanja in učenja.

Tako lahko mapo učnih dosežkov/zbirno mapo/portfolijo opredelimo kot zbirnik posameznikove usposobljenosti (dosežkov), realiziranih z učenjem (formalnim, neformalnim ali priložnostnim) ali z izkušnjami, delovnimi in življenjskimi. Lahko nam služi kot zapis teh ali pa kot zabeležka razvoja posameznih stopenj v procesu učenja. Na področju poklicnih kvalifikacij to pomeni »standardiziran« pregled posameznikovega učenja – delovnih ali drugih izkušenj, sistematično urejenih pridobljenih kompetenc in kvalifikacij – ki zadovoljuje zahteve, izražene v standardih znanja.

Vir: Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – program usposabljanja, ACS


Andragoški center Republike Slovenije
Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si