Slovar pojmov
A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

VEČRAZSEŽNOSTNO UČENJE (life-wide learning)

Formalno, neformalno ali informalno učenje, ki poteka skozi celoten razpon življenjskih aktivnosti (osebne, družbene, poklicne) in v katerikoli fazi.

Vir: CEDEFOPVSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Vse aktivnosti povezane z učenjem v življenju, ki izboljšajo znanje, know-how, spretnosti in kompetence in/ali kvalifikacije iz osebnih, družbenih in/ali poklicnih razlogov.

Vir: CEDEFOP


Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a, Ljubljana, Slovenija

T: 01 5842 560
F: 01 5842 550
info@acs.si
www.acs.si